×
!

Tekstaro de Esperanto

Vortosumo de la elektitaj tekstoj: 0 vortoj Klarigoj kaj helpo
 

-
M
Unua Libro (Esperantlingvaj partoj) 1887  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1887 Eldonado: 1887 Типо-Литография Х. Кельтера Варшава Longo: 813 vortoj
M
Dua Libro de l’ lingvo Internacia 1888  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1888 Eldonado: 1888 Varsovio Longo: 11.640 vortoj
M
Aldono al la “Dua Libro de l’ Lingvo Internacia” 1888  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1888 Eldonado: 1888 Varsovio Longo: 4.913 vortoj
M
Lingvaj Respondoj 1889‑1913  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1889-1913 Eldonado: eldonejo ludovikito 1990 Longo: 29.557 vortoj
M
La batalo de l’ vivo 1891  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1891 Eldonado: Inko Tyresö 2001 Longo: 28.568 vortoj
M
Hamleto 1893  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1893 Eldonado: Presejo de W. Tümmel Nurnbergo 1894 Longo: 30.508 vortoj
M
Pri Reformoj en Esperanto 1894  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1894 Eldonado: Coulommiers Imprimerie Paul Brodard 1907 Longo: 13.260 vortoj
M
Vojaĝimpresoj 1895 (2003) E-a teksto: Langlet/Luin Jaro: 1895 (2003) Eldonado: Inko Tyresö 2002 Longo: 15.432 vortoj
M
Fundamenta Krestomatio de la Lingvo Esperanto 1904 E-a teksto: diversaj personoj Jaro: 1904 Eldonado: 1904 Hachette et Cie Paris, Francujo Longo: 77.652 vortoj
M
Poezio Zamenhofa en la Fundamenta Krestomatio 1904  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1904 Eldonado: 1904 Hachette et Cie Paris, Francujo Longo: 2232 vortoj
M
Paroladoj de Zamenhof 1904‑1913  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1904-1913 Eldonado: Ferdinand Hirt & Sohn Leipzig 1929 Longo: 22.771 vortoj
M
Antaŭparolo de la Fundamento de Esperanto 1905  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1905 Eldonado: Esperantaj Francaj Eldonoj Marmande 1968 Longo: 1.645 vortoj
M
Ekzercaro de la Fundamento de Esperanto 1905  ZSubtitolo: de la lingvo internacia “Esperanto” E-a teksto: Zamenhof Jaro: 1905 Eldonado: Esperantaj Francaj Eldonoj Marmande 1968 Longo: 6.744 vortoj
M
Dogmoj de Hilelismo 1906  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1906 Eldonado: Ferdinand Hirt & Sohn Leipzig 1929 Longo: 2.875 vortoj
M
Aldono al la “Dogmoj de Hilelismo” 1906  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1906 Eldonado: Ferdinand Hirt & Sohn Leipzig 1929 Longo: 314 vortoj
M
Pri la homaranismo 1906  ZSubtitolo: Respondo al P-ro Dombrovski E-a teksto: Zamenhof Jaro: 1906 Eldonado: Ferdinand Hirt & Sohn Leipzig 1929 Longo: 3.296 vortoj
M
Homaranismo (1906) ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1906 Eldonado: Ferdinand Hirt & Sohn Leipzig 1929 Longo: 3.058 vortoj
M
El la mondo homarana 1906  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1906 Eldonado: Eldonejo Ludovikito Kioto Longo: 529 vortoj
M
Nefermita letero al s-ro de Beaufront 1906  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1906 Eldonado: Ferdinand Hirt & Sohn Leipzig 1929 Longo: 1.085 vortoj
M
Kion Zamenhof ne povis diri en Ĝenevo 1906  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1906 Eldonado: 1959 Longo: 2.317 vortoj
M
Fratoj Grimm - Elektitaj Fabeloj 1906 E-a teksto: Kabe Jaro: 1906 Eldonado: Inko Tyresö 2002 Longo: 51.109 vortoj
M
Esenco kaj Estonteco de la Ideo de Lingvo Internacia 1907  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1907 Eldonado: 1968 Universala Esperanto-Asocio Roterdamo, Nederlando Longo: 16.296 vortoj
M
Internacia krestomatio 1907 E-a teksto: Kabe Jaro: 1907 Eldonado: Inko Tyresö 2002 Longo: 21.797 vortoj
M
Kastelo de Prelongo 1907 E-a teksto: Vallienne Jaro: 1907 Eldonado: Inko Tyresö 2002 Longo: 145.290 vortoj
M
La Faraono 1907 E-a teksto: Kabe Jaro: 1907 Eldonado: Esperantista Centra Librejo Paris 1927 Longo: 224.004 vortoj
M
La revizoro 1907  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1907 Eldonado: Esperantista Centra Librejo Paris 1928 Longo: 25.035 vortoj
M
Georgo Dandin 1908  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1908 Eldonado: Librairie Hachette et Cie Paris 1908 Longo: 11.930 vortoj
M
Ifigenio en Taŭrido 1908  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1908 Eldonado: Hachette et Cie Paris 1908 Longo: 15.576 vortoj
M
La rabistoj 1908  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1908 Eldonado: Esperantista Centra Librejo Paris 1928 Longo: 41.462 vortoj
M
Robinsono Kruso 1908 E-a teksto: Krafft Jaro: 1908 Eldonado: Henry Altemus Company Philadelphia 1908 Longo: 20.851 vortoj
M
Ĉu li? 1908 E-a teksto: Vallienne Jaro: 1908 Eldonado: Inko Tyresö 2003 Longo: 124.834 vortoj
M
Don Kiĥoto de la Manĉo en Barcelono 1909 E-a teksto: Pujulà Jaro: 1909 Eldonado: Esperanto Verlag Möller & Borel Berlin 1909 Longo: 12.910 vortoj
M
Fabeloj de Andersen 1 1909  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1909 Eldonado: Esperantista Centra Librejo Paris 1926 Longo: 67.500 vortoj
M
La Gimnazio 1909  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1909 Eldonado: Esperantista Centra Librejo Paris 1929 Longo: 5.918 vortoj
M
La Rabeno de Baĥaraĥ 1909  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1909 Eldonado: Esperantista Centra Librejo Paris 1929 Longo: 13.997 vortoj
M
Patroj kaj filoj 1909 E-a teksto: Kabe Jaro: 1909 Eldonado: Librejo “Esperanto” Moskvo 1909 Longo: 61.705 vortoj
M
Marta 1910  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1910 Eldonado: Editions françaises d’Espéranto Marmande 1968 Longo: 75.579 vortoj
M
Proverbaro Esperanta 1910  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1910 Eldonado: Librairie Hachette et Cie Paris 1910 Longo: 19.133 vortoj
M
Gentoj kaj Lingvo Internacia 1911  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1911 Eldonado: Esperanto-Propaganda Instituto (Direktoro KARLO STEIER) Leipzig 1912 Longo: 3.553 vortoj
M
Homaranismo (1913) ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1913 Eldonado: Ferdinand Hirt & Sohn Leipzig 1929 Longo: 1.701 vortoj
M
Post la granda milito 1914  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1914 Eldonado: A. Paolet S. Vito al Tagliamento 1922 Longo: 1.692 vortoj
M
Fabeloj de Andersen 2 1916  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1916 Eldonado: Esperantista Centra Librejo Paris 1926 Longo: 65.509 vortoj
M
Fabeloj de Andersen 3 1916  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1916 Eldonado: Esperantista Centra Librejo Paris 1932 Longo: 67.000 vortoj
M
Fabeloj de Andersen 4 1916  ZE-a teksto: Zamenhof Jaro: 1916 Eldonado: Heroldo de Esperanto Bruselo 1963 Longo: 66.155 vortoj
M
Malnova Testamento 1916  (Z)E-a teksto: Zamenhof (sed reviziis ĝin “Biblia Komitato” laŭ peto de Zamenhof) Jaro: 1916 Eldonado: Brita kaj Alilanda Biblia Societo Londono Longo: 529.029 vortoj
M
Nova Testamento 1916 Subtitolo: de nia Sinjoro kaj Savanto Jesuo Kristo E-a teksto: “Britaj pastroj” Jaro: 1916 Eldonado: Brita kaj Alilanda Biblia Societo Londono Longo: 158.994 vortoj
M
Vivo de Zamenhof 1920 E-a teksto: Privat Jaro: 1920 Eldonado: Inko Tyresö 2001 Longo: 24.142 vortoj
M
Vortoj de Kamarado E. Lanti 1920‑1929 E-a teksto: Lanti Jaro: 1920-1929 Eldonado: ? Laroque Timbaut 1979 Longo: 18.290 vortoj
M
Pro Iŝtar 1924 E-a teksto: Luyken Jaro: 1924 Eldonado: Ferdinand Hirt & Sohn Leipzig, 1924 Longo: 77.608 vortoj
M
Zamenhof 1929 E-a teksto: Drezen Jaro: 1929 Eldonado: Inko Tyresö 2000 Longo: 11.175 vortoj
M
Al Torento 1930 E-a teksto: Engholm Jaro: 1930 Eldonado: Inko Tyresö 2001 Longo: 22.173 vortoj
M
Kompatinda Klem 1931 E-a teksto: John Merchant. Jaro: 1931 Eldonado: The Esperanto Publishing Co. Ltd. London, W.C. 1, Anglujo 1931 Longo: 26.827 vortoj
M
La Granda Aventuro 1931‑1945 E-a teksto: Ferenc Szilágyi Jaro: 1931-1945 Eldonado: Eldona Societo Esperanto — Förlagsföreningen Esperanto Stockholm 1945 Longo: 34.643 vortoj
M
Homoj sur la tero 1932 E-a teksto: Engholm Jaro: 1932 Eldonado: Inko Tyresö 2001 Longo: 43.945 vortoj
M
El vivo de ĉukĉoj 1933 E-a teksto: Eroŝenko Jaro: 1933 Eldonado: Universala Asocio de Blindul-Organizoj 1933 Longo: 13.937 vortoj
M
Metropoliteno 1933 E-a teksto: Varankin Jaro: 1933 Eldonado: Moskvo Eldonejo “Progreso” 1992 Longo: 80.957 vortoj
M
Quo Vadis 1933 E-a teksto: Lidja Zamenhof Jaro: 1933 Eldonado: Polonia Varsovio 1957 Longo: 193.033 vortoj
M
Infanoj en Torento 1934 E-a teksto: Engholm Jaro: 1934 Eldonado: Inko Tyresö 2001 Longo: 61.863 vortoj
M
Tri Angloj Alilande 1936 E-a teksto: John Merchant. Jaro: 1936 Eldonado: Brita Esperantista Asocio Londono 1936 Longo: 17.444 vortoj
M
Vojaĝo al Kazohinio 1938 E-a teksto: Sándor Szathmári Jaro: 1938 Eldonado: Sennacieca Asocio Tutmonda Paris 1998 Longo: 98.935 vortoj
M
Koko krias jam! 1943‑1954 E-a teksto: Ferenc Szilágyi Jaro: 1943-1954 Eldonado: J. Régulo — Eldonisto La Laguna 1955 Longo: 41.135 vortoj
M
Vivo vokas 1946 E-a teksto: Engholm Jaro: 1946 Eldonado: Inko Tyresö 2001 Longo: 41.779 vortoj
M
Kredu min, sinjorino! 1949 E-a teksto: Cezaro Rossetti Jaro: 1949 Eldonado: Heroldo de Esperanto Scheveningen 1950 Longo: 68.934 vortoj
M
Retoriko 1950 E-a teksto: Ivo Lapenna Jaro: 1950 Eldonado: Rotterdam 1971 Longo: 82.968 vortoj
M
Satiraj rakontoj 1950‑1969 E-a teksto: Szathmári Jaro: 1950-1969 Eldonado: La rakontoj aperis origine en la jaroj 1950aj kaj 1960aj en la revuoj “Belarto”, “Monda Kulturo”, “La Nica Literatura Revuo”, “Monda Kulturo” kaj “Hungara Vivo”. Tiu ĉi elektronika teksto tamen baziĝas sur tekstoj ĉe “http://www.esperanto.mv.ru/Szathmari/”. Longo: 44.501 vortoj
M
Vespera ruĝo anoncas ventegon 1950 E-a teksto: Szilágyi Jaro: 1950 Eldonado: Inko Tyresö 2001 Longo: 43.761 vortoj
M
Mia penso 1957 E-a teksto: Kalocsay Jaro: 1957 Eldonado: 1957 Longo: 1.642 vortoj
M
Federala Sperto 1958 E-a teksto: Edmond Privat Jaro: 1958 Eldonado: UNIVERSALA LIGO Hago, Nederlando 1958 Longo: 13.505 vortoj
M
Azia Strategio 1963 E-a teksto: Sadler Jaro: 1963 Eldonado: Universala Esperanto-Asocio 1963 Longo: 2.092 vortoj
M
Tokio invitas vin 1963 E-a teksto: Yagi Jaro: 1963 Eldonado: Universala Esperanto-Asocio 1963 Longo: 447 vortoj
M
Kruko kaj Baniko el Bervalo 1970 E-a teksto: Beaucaire Jaro: 1970 Eldonado: TK København 1974 Longo: 30.644 vortoj
M
Esperanto en Perspektivo 1974 E-a teksto: Ivo Lapenna (ĉap. 1, 2, 4, 11-13, 18, 20.2, 20.4, 20.5-20.8, 22 kaj 23), Tazio Carlevaro (ĉap. 3 kaj 5-10) kaj Ulrich Lins (ĉap. 14-17, 19, 20.1, 20.3 kaj 21). Jaro: 1974 Eldonado: Universala Esperanto-Asocio London — Rotterdam 1974 Longo: 282.855 vortoj
M
Por pli efika informado 1974 E-a teksto: Lapenna Jaro: 1974 Eldonado: Informa Fako de Universala Esperanto-Asocio Rotterdam 1974 Longo: 9.688 vortoj
M
Ĉu vi kuiras ĉine? 1976 E-a teksto: Claude Piron sub la plumnomo Johán Valano. Jaro: 1976 Eldonado: Internacia Esperanto-Muzeo Vieno 1996 Longo: 32.255 vortoj
!
Lingvistikaj aspektoj de Esperanto 1978 E-a teksto: Wells Jaro: 1978 Eldonado: Universala Esperanto-Asocio Rotterdam 1978 Longo: 29.614 vortoj
M
Ĉu li bremsis sufiĉe? 1978 E-a teksto: Claude Piron sub la plumnomo Johán Valano. Jaro: 1978 Eldonado: TK/Stafeto Antverpeno, La Laguna 1979 Longo: 31.615 vortoj
M
Ĉu li venis trakosme? 1980 E-a teksto: Claude Piron sub la plumnomo Johán Valano. Jaro: 1980 Eldonado: TK/Stafeto Antverpeno, La Laguna 1980 Longo: 54.610 vortoj
M
La skandalo pro Jozefo 1981 E-a teksto: Vinař Jaro: 1981 Eldonado: Inko Tyresö 2002 Longo: 14.073 vortoj
M
Ĉu ni kunvenis vane? 1982 E-a teksto: Claude Piron sub la plumnomo Johán Valano. Jaro: 1982 Eldonado: TK/Stafeto Antverpeno, La Laguna 1982 Longo: 50.985 vortoj
M
Ĉu ŝi mortu tra-fike? 1982 E-a teksto: Claude Piron sub la plumnomo Johán Balano. Jaro: 1982 Eldonado: IEM Vieno 2000 Longo: 18.448 vortoj
M
Gerda Malaperis! 1983 E-a teksto: Piron Jaro: 1983 Eldonado: Chapecó Fonto 1983 Longo: 10.656 vortoj
M
Kien fluas roj’ Castalie 1984‑1987 E-a teksto: Muraŝkovskij/Muraŝkovska Jaro: 1984-1987 Eldonado: La revuo “Literatura Skatolo”, poste nomita “Survoje”, estis t.n. samizdata revuo sen klare indikita eldonisto. Longo: 15.289 vortoj
M
Ne nur leteroj de plumamikoj 1984 E-a teksto: Boulton Jaro: 1984 Eldonado: Inko Tyresö 2000 Longo: 17.450 vortoj
!
Ombro sur interna pejzaĝo 1984 Subtitolo: romano E-a teksto: Štimec Jaro: 1984 Eldonado: Edistudio Pizo, Italujo 1984 Longo: 28.441 vortoj
M
Ĉu rakonti novele? 1986 E-a teksto: Claude Piron sub la plumnomo Johán Valano. Jaro: 1986 Eldonado: TK/Stafeto Antverpeno, Flandra Esperanto-Ligo 1986 Longo: 43.679 vortoj
M
Fajron sentas mi interne 1990 E-a teksto: Matthias Jaro: 1990 Eldonado: Wien Pro Esperanto 1990 Longo: 24.840 vortoj
M
La majstro kaj Margarita, fragmentoj 1991 E-a teksto: Pokrovskij Jaro: 1991 Eldonado: Jekaterinburg Eldonejo “Sezonoj” 1991 Longo: 78.220 vortoj
M
Denaska kongresano 1992 Subtitolo: Originala novelo E-a teksto: Johansson Jaro: 1992 Eldonado: Al-fa-bet-o Skövde 1992 Longo: 1.255 vortoj
M
La Majstro kaj Martinelli 1993 E-a teksto: Camacho Jaro: 1993 Eldonado: Iltis Saarbrücken 1993 Longo: 8.430 vortoj
M
La Respubliko 1993 E-a teksto: Broadribb Jaro: 1993 Eldonado: Esperantista Centra Librejo Matraville 2000 Longo: 99.723 vortoj
M
La Kiso 1995 E-a teksto: Johansson Jaro: 1995 Eldonado: Al-fab-et-o Skövde 1995 Longo: 15.452 vortoj
M
Mortula ŝipo 1995 E-a teksto: Kaiser Jaro: 1995 Eldonado: Inko Tyresö 2001 Longo: 103.155 vortoj
M
Hitler, Maŭ, Strindberg kaj mi 1996 Subtitolo: Aŭtobiografia novelo E-a teksto: Johansson Jaro: 1996 Eldonado: Al-fa-bet-o Skövde 1996 Longo: 1.635 vortoj
M
Ĝis revido, krokodilido! 1996 Subtitolo: Enkonduko en la krokodilologion E-a teksto: Johansson Jaro: 1996 Eldonado: Al-fa-bet-o Skövde 1996 Longo: 814 vortoj
M
Artikoloj el Monato 1997‑2003 E-a teksto: diversaj personoj Jaro: 1997-2003 Eldonado: Flandra Esperanto-Ligo Antwerpen 1997-2003 Longo: 578.826 vortoj
!
La ŝtona urbo 1999 E-a teksto: Löwenstein Jaro: 1999 Eldonado: Flandra Esperanto-Ligo Antwerpen 2000 Longo: 121.311 vortoj
M
La Ondo de Esperanto 2001‑2004 E-a teksto: diversaj personoj Jaro: 2001-2004 Eldonado: Sezonoj Kaliningrad 2001 — 2004 Longo: 898.674 vortoj
M
Le Monde diplomatique en Esperanto 2002-2004E-a teksto: diversaj personoj Jaro: 2002-2004 Eldonado: Unesko-Grupo Narbonia Embres-et-Castelmaure 2002-2004 Longo: 470.791 vortoj
M
La Soleno 2003 E-a teksto: Sonja Lang Jaro: 2003 Eldonado: Sonja Lang Longo: 3.476 vortoj
M
Le Monde diplomatique en Esperanto 2005-2007E-a teksto: diversaj personoj Jaro: 2005-2007 Eldonado: Unesko-Grupo Narbonia Embres-et-Castelmaure 2005-2007 Longo: 585.512 vortoj
M
Le Monde diplomatique en Esperanto 2008-2010E-a teksto: diversaj personoj Jaro: 2008-2010 Eldonado: Unesko-Grupo Narbonia Embres-et-Castelmaure 2008-2010 Longo: 412.540 vortoj
M
Le Monde diplomatique en Esperanto 2011-2013E-a teksto: diversaj personoj Jaro: 2011-2013 Eldonado: Unesko-Grupo Narbonia Embres-et-Castelmaure 2011-2013 Longo: 550.998 vortoj
M
Artikoloj el Monato 2012-2018E-a teksto: diversaj personoj Jaro: 2012-2018 Eldonado: Flandra Esperanto-Ligo Antwerpen 2012-2018 Longo: 753.922 vortoj
M
Le Monde diplomatique en Esperanto 2014-2016E-a teksto: diversaj personoj Jaro: 2014-2016 Eldonado: Unesko-Grupo Narbonia Embres-et-Castelmaure 2014-2016 Longo: 725.704 vortoj
M
Le Monde diplomatique en Esperanto 2017-2019E-a teksto: diversaj personoj Jaro: 2017-2019 Eldonado: Unesko-Grupo Narbonia Embres-et-Castelmaure 2017-2019 Longo: 482.651 vortoj

ESF - Por lingva justeco en multkultura mondo - ekde 1968La Tekstaro de Esperanto ekzistas dank’ al subteno de ESF.
Donacu al ESF kaj subtenu indajn projektojn, kiel la Tekstaro!

Tekstaro de Esperanto

Bv. atendi...