Tekstaro de Esperanto

Parto de unu teksto en kolekto de Esperantaj tekstoj

Listo de ĉiuj partoj  ⇐ Al la antaŭa parto  Al la posta parto ⇒ 

Esperanto en Perspektivo

Faktoj kaj analizoj pri la Internacia Lingvo

Proksimuma verkojaro: 1974

Kreis la Esperantan tekston: Ivo Lapenna (ĉap. 1, 2, 4, 11-13, 18, 20.2, 20.4, 20.5-20.8, 22 kaj 23), Tazio Carlevaro (ĉap. 3 kaj 5-10) kaj Ulrich Lins (ĉap. 14-17, 19, 20.1, 20.3 kaj 21).

La teksto de “Esperanto en Perspektivo” aperas en la Tekstaro de Esperanto kun afabla permeso de la Centro de Esploro kaj Dokumentado kaj la Universala Esperanto-Asocio, kiuj posedas la kopirajton.

Tiu ĉi versio de “Esperanto en Perspektivo” estas bazita sur teksto enretigita ĉe http://www.ivolapenna.org/verkoj/books/persp.pdf.

La baza skanaĵo de la teksto kaj la rezulta teksto kreita per aŭtomata tekstorekonado origine enhavis tre multajn erarojn, sed pro afabla helpo de Simon Davies ili nun estas plejparte korektitaj.

Mi konservis ĉiujn bildojn kaj bildotekstojn, sed la bildoj aperas en iom alia grafika aranĝo.

La Enhavtabelo estas konservita, sed anstataŭ paĝonumeroj estas ligiloj al la koncernaj lokoj en la teksto. La finaj indeksoj de temoj kaj personoj estas tute ellasitaj.

ĜENERALA BIBLIOGRAFIO

Auld, William, Mitoj kaj faktoj pri Esperanto (CED-Dok. A/IV/7). Londono 1964.

Boulton, Marjorie, Zamenhof. Aŭtoro de Esperanto. La Laguna 1962.

Couturat, L., kaj L. Leau, Histoire de la langue universelle. Paris 1903, 2-a eld. 1907.

Dratwer, Isaj, Pri internacia lingvo — dum jarcentoj (CED-Dok. A/VII). London-Rotterdam 1970.

Drezen, E., Historio de la mondolingvo. Tri jarcentoj da serĉado. Trad. N. Hohlov kaj N. Nekrasov. Leipzig 1931 (represo Oosaka 1967).

—, Analiza historio de Esperanto-movado. Leipzig 1931 (represo Kioto 1972).

—, Zamenhof. Leipzig 1929 (represo 1970).

Gregor, D. B., La kultura valoro de Esperanto (CED-Dok. A/IV/8). Londono 1967.

Janton, Pierre, L’espéranto. Paris 1973.

Kalocsay, K., kaj G. Waringhien, Plena Gramatiko de Esperanto. 2 vol. 3-a eld. Milano 1958-64.

Lapenna, Ivo, Retoriko. 3-a eld. Rotterdam 1971.

— (red.), La Internacia Lingvo. Faktoj pri Esperanto. Londono 1954.

—, Elektitaj paroladoj kaj prelegoj. Rotterdam 1966.

—, Bazaj faktoj pri la Internacia Lingvo (Esperanto). 2-a eld. (Dok. CED/7). Londono 1972.

Manders, W. J. A., Interlingvistiko kaj esperantologio. Purmerend 1950.

Markarian, Raif, La eduka valoro de la instruado de Esperanto en la lernejoj (CED-Dok. B/I/2). Londono 1964.

Pechan, Alfonz (red.), Gvidlibro por Supera Ekzameno. 2 vol. Budapest 1964-66.

Privat, Edmond, Historio de la lingvo Esperanto. 2 partoj. Leipzig 1923-27.

—, Vivo de Zamenhof. 5-a eld. Rickmansworth 1967.

Ŝirjaev, I. (ĉefred.), L. Kökény kaj V. Bleier (red.), Enciklopedio de Esperanto. 2 vol. Budapest 1933-34.

Waringhien, Gaston, Lingvo kaj vivo. Esperantologiaj eseoj. La Laguna 1959.

— (ĉefred.), Plena Ilustrita Vortaro. Paris 1970.

Zamenhof, L. L., Fundamento de Esperanto. 9-a eld. Red. A. Albault. Marmande 1963.

—, Originala Verkaro. Red. J. Dietterle. Leipzig 1929.

—, Leteroj de Zamenhof. Red. G. Waringhien. 2 vol. Paris 1948.

BIBLIOGRAFIOJ

Haupenthal, Reinhard, Enkonduko en la librosciencon de Esperanto. Nürnberg 1968.

Stojan, P. E., Bibliografio de Internacia Lingvo. Genève 1929 (represo Hildesheim-New York 1973).

Tonkin, Humphrey, Esperanto and international language problems: A research bibliography. 3-a eld. Washington, D.C. 1972.

PERIODAĴOJ

Dokumentaro pri la nuna stato de la Internacia Lingvo Esperanto (CED)

Esperanto, oficiala organo de UEA

Jarlibroj de Universala Esperanto-Asocio

La Monda Lingvo-Problemo

Kontakto, revuo de TEJO