Tekstaro de Esperanto

Parto de unu teksto en kolekto de Esperantaj tekstoj

Listo de ĉiuj partoj  ⇐ Al la antaŭa parto  Al la posta parto ⇒ 

Le Monde diplomatique en Esperanto 2014-2016

La bazan tekston origine enkomputiligis Vilhelmo Lutermano

Kreis la Esperantan tekston: diversaj personoj

La artikoloj estas ĉerpitaj el la TTT-ejo de Le Monde diplomatique en Esperanto: https://eo.mondediplo.com.

Proksimuma verkojaro: 2014-2016

Ligilo al la origina teksto en “Le Monde diplomatique en Esperanto”

La rezistebla devojiĝo al oligarĥio

Pasis pli ol jarcento post la apero de la klasika eseo de Robert Michels, “La politikaj partioj”. Sed ĝia temo restas aktuala: ĉu niaj demokratiaj socioj estas kondamnitaj al dominado de la elektitoj super iliaj elektintoj?

JAM KOMENCE de sia eseo La politikaj partioj*, Robert Michels rifuzas samtempe la hipotezon de rekta regado de la popolo kaj ĉian projekton bazitan sur la kapabloj de sponta mobiliziĝo de la amasoj. En la modernaj landoj, la popolo partoprenas en la publika vivo pere de reprezentaj institucioj. Kaj la laborista klaso, se ĝi volas defendi siajn interesojn, devas sin organizi en partioj kaj sindikatoj. Paradokso: kvankam la organizaĵo estas neceso, ĝi tamen dividas “ĉian partion aŭ ĉian profesian sindikaton en gvidantan malplimulton kaj gvidatan plimulton”. Per aliaj vortoj, “kiu diras organizaĵon, diras tendencon al oligarĥio”. Jen la problemo, kiu estas la ruĝa fadeno tra la libro kaj kies aŭtoro provas kompreni ĝiajn kaŭzojn same kiel ĝiajn konsekvencojn.

* Robert Michels: Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens [Kontribuaĵo al la sociologio de la partioj en la moderna demokratio. Esploraĵoj pri la oligarĥiaj tendencoj de la grupa vivo], ed. Werner Klinkhardt, Lepsiko, 1911. Franca traduko: Les partis politiques. Essai sur les tendances oligarchiques des démocraties, Flammarion, Parizo, 1914.

La proponita analizo havas la apartecon ke ĝi estas rekte nutrita de la sperto kaj observoj de Michels. Naskita en Kolonjo en 1876 en bonstata medio, li tre frue engaĝiĝis en la potenca germana socialdemokrata partio, la SPD, antaŭ ol sekvi karieron de politika kaj universitata verkisto en Svislando, poste en Italujo. Kiel juna kosmopolita intelektulo li frekventis la socialistajn rondojn en Belgujo kaj Francujo, kaj tiu kono de la eŭropa laborista movado montriĝas en lia tuta teksto.

Lia rigardo volas esti sen morala juĝo kaj sen patoso: Michels bone scias, ke la funkciado kvazaŭ militisma de la laboristaj organizaĵoj rezultas el la nepra neceso ke ili estu batalstrukturoj kapablaj alfronti la sovaĝan subpremadon fare de la burĝaro. Tamen, observas li, kiam ili evoluas kaj pli eniĝas en la socion, kiel la SPD, iliaj aŭtoritatecaj metodoj ne malaperas.

La unua klarigo de la aŭtoro estas la specialiĝo de la taskoj pro la labordivido: ju pli la organizaĵo etendiĝas, des pli kompleksa montriĝas ĝia administrado, kaj des malpli la demokratia kontrolado kapablas vere plenumiĝi. La laboro de politika mobilizado, kaj ĝuste la ĉiutaga funkciado, bezonas personaron dediĉitan al plenumado de administraj aŭ gvidaj taskoj. Neeviteble tiu personaro havas specifajn konojn (pri juro, pri redaktado de tekstoj, ktp), kiujn ne ĉiu posedas sponte. Pro tio la esenca rolo, kiun ludas la intelektuloj en la laboristaj movadoj: “Nur la socialisto devena el la burĝaro posedas tion, kio ankoraŭ komplete mankas al la proletaro: la tempon kaj la rimedojn politike edukiĝi, la korpan liberecon por transporti sin de unu loko al alia kaj la materian sendependecon, sen kiu la praktikado de politika agado en la vera kaj propra senco de la vorto estas neimagebla”

Michels provizas sian analizon per psiĥologiaj konsideroj pri la bezono de la amasoj esti gvidataj de ĉefoj aŭ pri la emo de la reprezentantoj konsideri sian mandaton kiel taskon por la tuta vivo. Sed la substrato de lia analizo estas precipe sociologia. La politikaj konceptoj kaj gustoj de la individuoj estas determinataj de iliaj sociaj devenoj kaj de iliaj vivkondiĉoj. La ĵurnalisto, eĉ se li estas dediĉita al la proletaro, ne havas la samajn mondsperton kiel la metalurgia laboristo.

CERTE, la proletaro bezonas transirintojn el la burĝaro; sed ĝi ankaŭ bezonas formi kaj orienti al la gvidado de la partioj, kiuj reprezentas ĝin, elementojn devenajn el la laborista klaso (vidu Julian Mischi: Kiel aparato malproksimiĝas de sia bazo). Eĉ devenaj el la “simpla” popolo, la kadruloj de la partioj povas malproksimiĝi de la labormondo kaj de la zorgoj de la membrobazo. Kiam li priskribas burokrataron eman adopti etburĝan vivmanieron kaj defendi poziciojn, kiuj laŭ lia gusto estas tro malkuraĝaj, Michels pensas rekte pri la SPD.

Por tiuj burokratoj, kiuj dankas ĉion al la organizaĵo, la partio ĉesas esti rimedo kaj fariĝas celo en si mem. La tuta strategio estas tiam submetita al la konkero de elektaj trofeoj kaj de potencaj postenoj en la establitaj institucioj. La kritiko de Michels estas senornama: “Tiom, kiom ĝia bezono de trankvilo pliiĝas, ĝiaj revoluciaj ungegoj malakriĝas kaj ĝi fariĝas partio brave konservativa, kiu daŭre (la efiko postvivas la kaŭzon) uzas sian revolucian terminaron, sed kiu en la praktiko ne plenumas alian funkcion ol tiun de partio opozicia.” Unuflanke la ĉefoj ĉiutage mencias la revolucion; aliflanke ilia politika taktiko konsistas el rutino kaj kompromisoj.

Fine de la verko Michels ĝeneraligas siajn eldirojn kaj pentras ĝin per nuanco pli pesimisma. Influita de konservativaj aŭtoroj kiel Gaetano Mosca*, li parolas pri “fera leĝo de oligarĥio”, kiu igas neevitebla la dominadon de la elektitoj super la elektintoj, de la delegitoj super la delegintoj, de la elito super la amaso. “La registaro, aŭ se oni preferas, la ŝtato, ne povus esti io alia ol la organizaĵo de malplimulto”, kiu trudas al la cetera socio ordon kongruan kun siaj interesoj. Dum la gvidaj grupoj alfrontiĝas inter si por praktiki la aŭtoritaton, la popolaj klasoj restas spektantoj de tiuj alfrontiĝoj, alvokitaj nur por decidi de tempo al tempo per la urnoj aŭ per la strato, pri tiu batalo por la aliro al la potenco.

* Itala politikisto (1858-1941), konsiderata la “patro” de la elitisma teorio, laŭ kiu la potenco estas ĉiam praktikata de organizita malplimulto (ankaŭ en la demokratioj).

Tia perspektivo, kiu ŝajnas kondamni al maleblo ĉian emancipan projekton, facile uzeblas por konservativaj interpretoj. La usona ekonomikisto Albert Hirschman cetere citas la verkon por priskribi la reakcian flankon de retoriko, kiu asertas la vanecon de ĉia agado celanta ŝanĝi la mondon — kion li nomas la “fenomeno vaneco”.* Aliaj rimarkis, ke Michels, forpasinta en la jaro 1936, proponis analizon kvazaŭ profetan de la funkciado de la komunistaj partioj kaj de la popoldemokratioj en la influzono de la Sovetunio. La aŭtoro ankaŭ percepteblas kiel simpla seniluziiĝinto de la parlamenta demokratio — en 1924 Michels aliĝis al la faŝista reĝimo de Benito Musolino.

* Albert Hirschman: Deux Siècles de rhétorique réactionnaire, Fayard, Parizo, 1991.

Tamen, en la epoko kiam li redaktis la verkon — antaŭ la unua mondmilito —, li estis ankoraŭ proksima de la revolucia sindikatismo, kiu volis ŝanĝi la atentismon de la politikaj partioj kaj revigligi la socialismon anstataŭ ĝin kondamni. Tia kritika sentemo animas la pripensadon en la libro.

Michels klare precizigas, ke estus erara konkludi, ke necesas rezigni la limigon de la aŭtoritataj tendencoj de la organizaĵoj. Li verkis sian eseon kun “la intenco detrui kelkajn el la facilaj kaj supraĵaj iluzioj pri demokratio” por pli bone alfronti tiun problemon; laŭ li, male al la gvidantoj de laboristaj partioj aŭ sindikatoj, kiuj traktas la burokratan aŭtoritatismon kiel “malgravan atavismon”, kiun ili pretendas povi forlasi, post kiam ili estos atingintaj la potencon.

Kvankam ne ekzistas tute preta solvo por tiu problemo, la historio de la laborista movado estas riĉa je bataloj faritaj por enpreni la malsuprajn klasojn kaj kontesti la centralizon de la politika aŭtoritato. Michels kredas pri la politika edukado, kiu ebligas “fortigi ĉe la individuo la intelektan kapablon je kritiko kaj je kontrolado.”

Antoine SCHWARTZ.